(0 Đánh giá)

Nhung Triệu - Milo dầm

Quán online
KTX Khu B KTX khu B Đóng góp thông tin

Thực đơn

Nước uống

Combo 1: Milo dầm + bánh pudding + trân châu

20.000 ₫

Combo 2: milo dầm + 2 bánh pudding

20.000 ₫

Combo 3: milo dầm + nhiều ơi là nhiều trân châu

20.000 ₫

Trà cam đào

20.000 ₫
Khác

Review

Đăng nhập để review ngay!
Báo lỗi