Thực đơn

Bánh kem

Bánh kem sữa tươi 30 cm

3 lớp nhân
580.000 ₫

Bánh kem sữa tươi 25cm

3 lớp nhân
320.000 ₫

Bánh kem sữa tươi 20cm

3 lớp nhân
280.000 ₫

Bánh kem sữa tươi 25cm

3 lớp nhân
140.000 ₫

Bánh kem sữa tươi 25cm

3 lớp nhân
350.000 ₫

Bánh kem sữa tươi 20cm

Bánh có phủ Socola hoặc Matcha
260.000 ₫

Bánh kem sữa tươi 15cm

Bánh có phủ Socola hoặc Matcha
160.000 ₫

Bánh kem sữa tươi 15cm

3 lớp nhân
190.000 ₫

Bánh kem sữa tươi 20cm

250.000 ₫

Bánh kem sữa tươi 25cm

400.000 ₫
Bánh mặn - ngọt

Bánh gấu

25.000 ₫

Bánh plan

2 hộp
10.000 ₫

Bánh su que

20.000 ₫

Bánh tai heo

15.000 ₫

Bánh men

10.000 ₫

Bánh cá

10.000 ₫

Bánh su trà xanh

25.000 ₫

Bánh que

15.000 ₫

Bánh sâu

15.000 ₫
Trà sữa đã có topping

Trà sữa thập cẩm

thạch phô mai, thạch trái cây, plan
25.000 ₫

Trà đen Machiato trân châu trắng size L

26.000 ₫

Trà đen Machiato trân châu trắng size M

23.000 ₫
Trà thanh mát

Trà chanh vải

8.000 ₫

Trà đào cam sả

15.000 ₫

Trà vải cam sả

15.000 ₫

Trà sữa hồng trà size M

22.000 ₫

Trà táo

15.000 ₫

Lục trà chanh tươi

10.000 ₫

Trà tắc

8.000 ₫

Hồng trà chanh tươi

10.000 ₫
Trà sữa

Trà sữa truyền thống chai nhựa trụ

22.000 ₫

Sữa tươi trân châu đường đen

19.000 ₫

Sữa tươi trân châu đường đen vị Matcha

21.000 ₫

Trà sữa xô

Ly 1 lít gồm thạch phô mai, thạch trái cây, plan
35.000 ₫

Trà sữa hồng trà size M

12.000 ₫

Trà sữa truyền thống size L

14.000 ₫

Trà sữa truyền thống size M

12.000 ₫

Trà sữa Matcha size L

16.000 ₫

Trà sữa hồng trà size L

14.000 ₫

Trà sữa lục trà size L

14.000 ₫

Trà sữa Machiato size L

25.000 ₫

Trà sữa Chocolate size L

16.000 ₫

Trà sữa lục trà size M

12.000 ₫

Trà sữa Matcha size M

14.000 ₫

Trà sữa Chocolate size M

14.000 ₫

Trà sữa Machiato size M

14.000 ₫
Soda

Soda táo

12.000 ₫

Soda chanh dây

12.000 ₫

Soda bạc hà

12.000 ₫

Soda đào

12.000 ₫

Soda vải

12.000 ₫

Soda việt quất

12.000 ₫
Khác

Review

Đăng nhập để review ngay!
Báo lỗi