Thực đơn

Bún

Bún bò gân

25.000 ₫

Bún bò tái

25.000 ₫

Bún bò nạm

25.000 ₫

Bún giò heo

25.000 ₫
Hủ tiếu

Hủ tiếu bò gân

25.000 ₫

Hủ tiếu bò tái

25.000 ₫

Hủ tiếu bò nạm

25.000 ₫

Hủ tiếu giò heo

25.000 ₫
Lẩu

Lẩu bò thập cẩm

150.000 ₫
Khác

Review

Đăng nhập để review ngay!
Báo lỗi