Thực đơn

Lẩu

Lẩu gà ta

Gà nguyên con, mì vàng, nấm đùi gà, nấm kim châm, nấm linh châm
279.000 ₫

Lẩu gà tre

Gà nguyên con, mì vàng, nấm đùi gà, nấm kim châm, nấm linh châm
189.000 ₫
Gà tre

Gà tre nướng lớn

220.000 ₫

Gà tre nướng nhỏ

150.000 ₫

Gà tre tiềm ớt hiểm

190.000 ₫

Gà tre làm sạch

120.000 ₫
Gà ta

Gà ta nướng

220.000 ₫

Gà ta tiềm ớt hiểm nhỏ

190.000 ₫

Gà ta tiềm ớt hiểm lớn

270.000 ₫
Món Thêm

Mì thêm

10.000 ₫

Nước thêm

10.000 ₫

Rau tổng hợp

30.000 ₫

Gà tre thêm

140.000 ₫

Gà ta thêm

20.000 ₫
Khác

Review

Đăng nhập để review ngay!
Báo lỗi