(0 Đánh giá)

Đỗ Nghi - Tokbokki

Quán online
KTX Khu B Xung quanh làng đại học Đóng góp thông tin

Thực đơn

Tokbokki

TOKBOKKI THƯỜNG

Tok, xúc xích thường, trứng cút, cải thảo, hành/rong biển
20.000 ₫

TOKBOKKI XÚC XÍCH ĐỨC

Tok, xúc xích đức, trứng cút, cải thảo, hành/rong biển
25.000 ₫

TOKBOKKI CÁ VIÊN

Tok, cá viên, trứng cút, cải thảo, hành/rong biển
25.000 ₫

TOKBOKKI CHẢ CÁ HÀN QUỐC

Tok, chả cá Hàn Quốc, trứng cút, cải thảo, hành/rong biển
25.000 ₫

TOKBOKKI THẬP CẨM NHỎ

Tok, cá viên, xúc xích đức, chả cá HQ, trứng cút, cải thảo, hành/rong biển
25.000 ₫

TOKBOKKI THẬP CẨM LỚN

Tok, cá viên, xúc xích đức, chả cá HQ, trứng cút, cải thảo, hành/rong biển
30.000 ₫

TOKBOKKI MÌ THẬP CẨM NHỎ

Tok, mì HQ, cá viên, xúc xích đức, chả cá HQ, trứng cút, cải thảo, hành/rong biển
25.000 ₫

TOKBOKKI MÌ THẬP CẨM LỚN

Tok, mì HQ, cá viên, xúc xích đức, chả cá HQ, trứng cút, cải thảo, hành/rong biển
30.000 ₫
Khác

Review

Đăng nhập để review ngay!
Báo lỗi