Thực đơn

Espresso

Coffee đen

18.000 ₫

Coffee sữa

20.000 ₫

Latte coffee

25.000 ₫

Lattee matcha

27.000 ₫

Caremel macchiato

28.000 ₫

Coffee mango

33.000 ₫

Matcha coffee latte

30.000 ₫

Matcha mango late

32.000 ₫

Caremel macchiato

35.000 ₫
Milk Tea

Trà ôlong sữa

23.000 ₫

Trà sữa chocolate

20.000 ₫

Trà sữa matcha

22.000 ₫

Trà sữa hoa đậu biếc milkfoam

28.000 ₫

Trà dâu hoa đậu biếc milkfoam

29.000 ₫

Trà sữa bạc hà

23.000 ₫

Trà sữa bac hà chocolate

25.000 ₫

Trà sữa thái xanh

22.000 ₫

Trà sữa thái đỏ

22.000 ₫

Hồng trà kem cheese

20.000 ₫

Lục trà kem cheese

22.000 ₫

Trà ôlong sữa

30.000 ₫

Trà sữa chocolate

36.000 ₫

Trà sữa matcha

28.000 ₫

Trà sữa hoa đậu biếc milkfoam

35.000 ₫

Trà dâu hoa đậu biếc milkfoam

36.000 ₫

Trà sữa bạc hà

30.000 ₫

Trà sữa bac hà chocolate

33.000 ₫

Trà sữa thái xanh

32.000 ₫

Trà sữa thái đỏ

32.000 ₫

Hồng trà kem cheese

27.000 ₫

Lục trà kem cheese

29.000 ₫
Milk Mix

Sữa tươi trân châu đường đen

28.000 ₫

Sữa tươi trân châu vị matcha

30.000 ₫

Sữa tươi trân châu vị cacao

30.000 ₫

Sữa tươi trân châu đường đen

35.000 ₫

Sữa tươi trân châu vị matcha

38.000 ₫

Sữa tươi trân châu vị cacao

38.000 ₫
Topping

Trân châu đen

5.000 ₫

Trân châu trắng

6.000 ₫

Bánh plan

7.000 ₫

Thạch rau câu

7.000 ₫

Milkfoam

9.000 ₫
Smoothies - Juice

Sinh tố trái cây nhiệt đới L2

33.000 ₫

Sinh tố trái cây nhiệt đới L3

35.000 ₫

Nước ép ổi cóc

25.000 ₫

Nước ép lựu

25.000 ₫

Nước ép dưa hấu

20.000 ₫

Nước ép cam carrot

20.000 ₫
Yoshake

Yosshake xoài - mít

27.000 ₫

Yosshake kiwi - xoài

28.000 ₫

Yoshake dâu - việt quất

29.000 ₫
Fruit Tea

Trà trái cây nhiệt đới

30.000 ₫

Trà đào cam sả

29.000 ₫

Trà đào dằm

27.000 ₫

Trà xoài kem cheese

27.000 ₫

Trà dâu long kem cheese

29.000 ₫

Trà trái cây nhiệt đới

38.000 ₫

Trà đào cam sả

36.000 ₫

Trà đào dằm

32.000 ₫
Beer Up Down

Beer + cooktail chanh dây

15.000 ₫

Beer + cooktail dâu

15.000 ₫

Beer + cooktail đào

15.000 ₫

Beer + cooktail kiwi

15.000 ₫

Beer + cooktail xoài

15.000 ₫
Soda

Bluberry

Soda
20.000 ₫

Chanh dây

Soda
22.000 ₫

Đào

Soda
25.000 ₫

Dâu

Soda
26.000 ₫

Xoài

Soda
23.000 ₫
Eating

Bánh plan topping

20.000 ₫

Bánh plan trái cây

25.000 ₫

Trái cây dĩa

30.000 ₫

Bánh tráng trộn sate

15.000 ₫

Gỏi xoài tép khô

22.000 ₫

Mực khô tương ớt 1 con

28.000 ₫

Mực khô tương ớt 2 con

55.000 ₫

Khô gà lá chanh

25.000 ₫

Mực rim sate

35.000 ₫

Bắp rang tỏi ớt

12.000 ₫

Đậu phông rang tỏi ớt

16.000 ₫

Milo đá bào

20.000 ₫
Khác

Review

Đăng nhập để review ngay!
Báo lỗi